VÅRT ERBJUDANDE


VOC Nordic erbjuder kvantitativ och kvalitativ datainsamlinginnovativa metoder som ligger i utvecklingens framkant i branschen, bland annat Social Media Analys och datainsamling via smartphones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2012 VOC Nordic AB