Om Oss

Vår mission. Vi förmedlar kunskap och åsikter som speglar verkligheten. Målet är operationella insikter. Vi använder vår samlade kompetens till att göra datainsamling och analys optimal för både respondent och resultattolkare. Detta ger bästa möjliga kvalitet i leveranser och rekommendationer.

Vi ”hatar slöseri” – dvs. vi gör ingenting som inte både vår uppdragsgivare och vi själva värderar. Det gör oss effektiva och ekonomiskt attraktiva.

Detta är vi. VOC Nordic är den sammanslagna kraften från Sinitor AB, med rötter i sent 90-tal, och Anthill Research AB, etablerat
1994. Detta genomfördes vid årsskiftet 2010/2011.
Genom att sammanföra erfarenhet och kompetens från flera områden har vi nu skapat ett mycket starkt och konkurrenskraf-
tigt team. Vi bygger vårt marknadserbjudande på djup kunskap, innovation och omtanke om såväl uppdragsgivare som de vi intervjuar.

I vår organisation har vi såväl beteendevetare, logistiker och statistiker som erfarna undersökare från både säljar- och köpar-
sidan. Till detta lägger vi en organisation med mångårig praktisk erfarenhet av intervjuande och datainsamling i alla dess former.

Grundläggande för alla i VOC Nordics organisation är ett fokus på datainsamlingsmomentet. Detta är direkt avgörande för alla relevanta beslutsunderlag. Ingen analys i världen kan lämna kvalitativa svar och formulera verklighetsbaserade rekommen-
dationer om dessa är byggda på undermålig data. Tyvärr är detta ett moment som det ofta sparas in på av ekonomiska eller
andra skäl. Vår åsikt är att det då faktiskt är bättre att avstå
från att undersöka.

Våra uppdragsgivare är såväl svenska som internationella före-
tag och organisationer.

© Copyright 2012 VOC Nordic AB